Start verkoop Kreekrijk Assendelft

De verkoop van de nieuwe wijk Kreekijk is gestart met het in verkoop komen van 30 2/1 kap- en 4 vrijstaande woningen in fase H1.
De prijzen voor de 2/1 kapwoningen starten bij € 379.000,--, de prijzen voor de vrijstaande woningen bij € 629.800,--. De 10 2/1 kapwoningen van het type Bas en Altviool zullen later dit jaar in verkoop worden genomen. Dan kunt u ook de documentatie downloaden op www.nieuwbouwkreekrijk.nl.